Chậu Composite

SoGREEN cung cấp các loại chậu :

1. Chậu Composite Đúc Nguyên Khối

2. Chậu Xi Măng Sợi Composite

3. Chậu Xi Măng

4. Chậu Gỗ Nhựa Composite

5. Chậu Gỗ Thông

 

https://sogreengarden.com/sogreen-nha-cung-cap-chau-cay-canh

Bộ lọc sản phẩm